Aufruf auf kurdisch: Bese! Ji bo azadiyê şer bikin!

Bese! Ji bo azadiyê şer bikin!8 – ê Adarê wek roja şerê jinan û wek roja pîrozbahiya jinan di sala 1910 di 2- êmin kongreya navnetewi ya jinan bi peşengtiya Clara Zetkin hat awakirin. Peşengtiya we tecrube jinen Karkerên amerikan kirin kîjan bi hez û keweta xwe meş û miting çekirin û bangkirin ji bo rojeka şerê ji bo jinan. Ji we demê we Jin li tewahiya cîhanê hemu şeren xwe we roje digihenen hev.
Em, wek hevkarîya 8- ê Adarê Giessen Jin ji komên cûda ne ama em zanin: Edi Bese! Em zanîn azadî wek dîyarî naye, be yek ji bo azadîyê şer bike.

Em li ber xwe didib

Ji nu di we dema pandemiya korona qaden xabatê wek karûbarên civakî, parastina saxlemîyê, bazirganî û lênerrînî pir giring te lerin ji bo sîsteme.
Ew demek dirêje em zanin ev qaden xebatê ji bo civaka me giringin ne hewje bu pandemi we nişan bike. Bi piranî Jin wa karan dikin û kem pera distenin. Serî de jinen go wek koçber hatinê wî welati û belki ne çune dibistane û feri tû xebata din nebune.
Di we dema koronaya de tiştek hat guhartin ? Xebatên jinan gora hak dikin meaşe xwe distenin? Bare insane yên wan xebatên dikin kemtir dikin? Yek ji van çênebuye- insanen dewlemend nav wî gelî behtir distenin û insanen birçi dimenin, kare xwe wundakirin yan ji xebatê xwe zedetir kirine bê go pere seda bistenin hin alikarîye nastenin.

Ji bo gelek Jinan ji reyni xebatên bi pere kem xebata nav male ji heye. Hata îro jin heri kem 5 seat di male de kardikin û ji meran dûcat kar dikin. Heta îro heri seda Jin berpirsîyarîya zarokan, mâle û meyzandina miroven ji malbatê dikin.
Tenke 29% ji meran xebata nav mâle dikin. Di we pandemiya korona ji tiştek ne hatiye guhartin.
Ji bo Xabata nav mâle Jin zaten pere nastenin ama di kare xweyi rezmi ji gelek pirsgireka Jiyan dikin. Xebata wan naye ditin û pir çaran peymane direş nastenin û pansiyona wan kême. Jin ji ber winake pir çaran havçeyi zilame xwe dibin.
Em dixwazin hemu wek hev li mala xwe, merivên hevre bineren.
Em dixwazin xebata jinan were ditin û gora girantiya xwe were xelatkirin. Em behtir zaman ji bo xwe û xebata xwe ya siyaseti dixwazin. Wek jinan em dûçaran ten îstîsmar kirin ji ber wenake em dûçaran dixwazin ew sîstema kapitalist bikedihe. Sîstema kapitalist riya azadiya Jine digre. Be em Jin xwe organise bikin û xwe zeda bikin, pewra karşe we sîstema destlatar û kapitalist şer bikin ji bo civakaka Azad!

Bedene min – Biryara min

Kanuna Kevin 218 kîjan biryar ser bedena Jine û dawikirina ducanîye dide hin ji ne hat rakirin.
Ere, em dibejin “ Klassenparagraph“…